Kasık Fıtığı | Göbek Fıtığı | Kesi Yeri Fıtığı | Boğulmuş Fıtık | Fıtık Tedavisi (Gerdirmesiz Onarım)

Fıtık Tedavisi Randevu

whatsapp-hemen-290


SPORCULARDA KRONİK KASIK AĞRISI
sporcularda kasik fitigi 02
Yeni gelişmiş kasık ağrısının en sık sebebi iç uyluk kasların yırtığıdır. Uzun süreli kasık ağrısı bir çok yapıdan kaynaklanır; tanı ve tedavisi zorlayıcı olabilir...
DEVAMINI OKU...
İnsan Hakları ve Hasta Hakları

İnsan Hakları, bireyin sadece insan olmakla kazandığı haklardır. İnsan olmak yeterlidir; başka da bir gerekçe aranmaz. Sağlık hizmetinden yararlanmak da temel insan haklarından birdir. Dolayısıyla hasta haklarını bu evrensel çerçeve içinde değerlendirmek gerekir.

Kliniğimize sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

1.Hizmetten genel olarak faydalanma
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma,

2.Eşitlik içinde hizmete ulaşma

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma,

3.Bilgilendirme
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenme,

4.Kuruluşu seçme ve değiştirme
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma,

5.Personeli tanıma, seçme ve değiştirme
Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme,

6.Bilgi İsteme

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme,

7.Mahremiyet
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma,

8.Rıza ve İzin
Tıbbi müdahalelerde rızanın alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma,

9.Reddetme ve durdurma
Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını isteme,

10.Güvenlik
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma,

11.Dini vecibelerini yerine getirebilme Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirme,

12.Saygınlık görme

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti alma,

13.Rahatlık
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma,

14.Ziyaret
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme,

15.Refakatçi bulundurma
Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme,

16.Müracaat, şikayet ve dava hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanma,

17.Sürekli hizmet
Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanma,

18.Düşüncelerini belirtme
Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etme,

HAKKI VARDIR.
go_randevu
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

iletisim randevu
Sitedeki tüm makaleler Dr Hamdi Koçer'in özgün yazılarıdır. Alıntı olduğu belirtilmeksizin kullanımı İNTİHALDİR.
Fıtık Ameliyatları Dünyası - F.A.D.